Roboty drogowe

drogowe na pętli

Roboty drogowe MUR-BET

MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. wykonuje roboty drogowe w następującym zakresie:

  • drogi i ulice,
  • place,
  • chodniki i ścieżki rowerowe,
  • parkingi,
  • roboty ziemne,
  • zagospodarowanie terenów zielonych.

Specjalizujemy się m.in. w budowie dróg na terenach zakładów przemysłowych,
o niestandardowych parametrach, jak np. drogi o zwiększonej wytrzymałości (w tym drogi czołgowe), drogi techniczne na terenach składowisk odpadów, place i drogi betonowe.

Wykonujemy wagi samochodowe zagłębione z wykorzystanie podzespołów renomowanych dostawców.

Waga - Roboty drogowe Mur-Bet

Wybrane realizacje:

Wykonanie dróg, parkingów i placów na terenie WZM S.A. w Poznaniu

Modernizacja wag samochodowych na terenie składowiska odpadów m. Poznania

Modernizacja Ujęcia Wody w Promienku