Wykonanie boksów stanowiących warsztat mechaniczny wewnątrz hali produkcyjnej

Firma nasza zaprojektowała i wykonała kompleksowo boksy w lekkiej konstrukcji stalowej stanowiące nowoczesny warsztat mechaniczny zlokalizowany wewnątrz hali produkcyjnej.

Konstrukcję stalową pokryto płytami poliwęglanowymi w celu zapewnienia właściwego doświetlenia warsztatu, jak również z uwagi na dbałość o estetykę i nowoczesny charakter przestrzeni produkcyjnej.

Wygrodzenie stanowisk roboczych przyczyniło się do poprawy warunków panujących
w warsztacie (m.in. ochrona przed dostawaniem się pyłów i podmuchami powietrza),
jak również korzystnie wpłynęło na warunki pracy w hali poprzez wytłumienie hałasu.

Boksy - warsztat mechaniczny