Modernizacja Ujęcia Wody w Promienku z urządzenie stref ochrony sanitarnej

Ujęcie Wody w Promienku - modernizacja z urządzeniem stref ochrony sanitarnej

MUR-BET wykonała dla AQUANET S.A. zadanie polegające na modernizacji Ujęcia Wody Promienko. W ramach realizacja inwestycji wykonane zostały drogi i place z płyt żelbetowych, place z kostki kamiennej, ogrodzenie stref ochrony sanitarnej z bramami i furtkami oraz urządzenie terenów zielonych na całym terenie.

 

 

 

 

Modernizacja Ujęcia Wody w Promienku z urządzenie stref ochrony sanitarnej