Roboty mostowe i obiekty inżynierskie

kładka_zdjęcie_6

MUR-BET wykonuje roboty mostowe oraz obiekty inżynierskiej, w tym hydrotechniczne. W zakres naszych usług wchodzą m.in.:

  • małe mosty stalowe, żelbetowe i drewniane,
  • kładki dla pieszych (prefabrykowane i wykonywane na miejscu),
  • mury i ściany oporowe,
  • ścianki szczelne stalowe,
  • przepusty prefabrykowane żelbetowe i inne,
  • wykonawstwo, montaż i naprawa poręczy mostowych,
  • renowacja zabytkowych mostów i przepustów.

Oferowane usługi wykonujemy rzetelnie i fachowo, z dbałością o ich wysoką jakość.

Wybrane realizacje:

Budowa kładki dla pieszych w Trzcielinie

Remont zabytkowego mostu drogowego w Gościejewie

Budowa kładki dla pieszych w Bninie

Budowa muru oporowego w ramach budowy przystanku autobusowego w nasypie kolejowym

Odtworzenie komory przelewowej zastawki na kolektorze ścieków COŚ
w Koziegłowach

Budowa estakady pod instalację tłoczenia osadu wraz z misą pomp w Stacji Osuszania Osadu na terenie COŚ w Koziegłowach