O Firmie

Tradycje naszej firmy sięgają 1982 r., kiedy obecny Prezes Zarządu Spółki, inż. Stanisław Śledziński, założył Firmę Drogowo-Budowlaną MUR-BET. W 2007 r. powołano do życia MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., której udziałowcami zostali inż. Stanisław Śledziński oraz jego synowie Filip i Paweł.

W zakresie naszych usług znajdują się:

- roboty drogowe i kanalizacyjne,
- roboty mostowe,
- roboty budowlane,
- konstrukcje stalowe i żelbetowe.

Podejmujemy się także wykonania wszelkich robót inżynieryjnych, nietypowych i prototypowych. Świadczymy ponadto usługi projektowania w zakresie inżynierii lądowej.

Siedziba firmy mieści się w Dąbrowie koło Poznania. Na terenie bazy posiadamy halę produkcyjną wraz z placem utwardzonym i suwnicą bramową.

Zaplecze Techniczne firmy stanowią:

- warsztat ślusarsko-mechaniczny,
- stolarnia,
- betoniarnia,
- wytwórnia konstrukcji stalowych,
- park maszynowo-sprzętowy.

Biuro firmy wraz pracownią projektową znajduje się w Poznaniu. W przeważającej części roboty wykonujemy
dla inwestorów z sektora publicznego. Wielokrotnie wystawiano wysokie oceny za jakość i staranność naszych usług.

Zakres działalności MUR-BET

 

Roboty drogowe (budowa i remonty):

 • drogi i ulice,
 • place,
 • chodniki i ścieżki rowerowe,
 • parkingi,
 • roboty ziemne,
 • zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Roboty mostowe (budowa i remonty):

 • małe mosty stalowe, żelbetowe i drewniane,
 • kładki dla pieszych (prefabrykowane i wykonywane na miejscu),
 • mury i ściany oporowe,
 • ścianki szczelne stalowe,
 • przepusty prefabrykowane żelbetowe i inne,
 • wykonawstwo, montaż i naprawa poręczy mostowych,
 • renowacja zabytkowych mostów i przepustów.

 

Konstrukcje żelbetowe i betonowe

 • hale,
 • zbiorniki (w tym do gnojowicy),
 • ławy i stopy fundamentowe,
 • ściany akustyczne.

 

Ogrodzenia (wykonawstwo i montaż):

 • z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych,
 • z drutu kolczastego,
 • z profili stalowych,
 • murowane,
 • bramy skrzydłowe i przesuwne oraz furtki z profili stalowych zamkniętych i pełnych,
 • fundamenty i cokoły ogrodzeń (wykonywane na miejscu i prefabrykowane),
 • montaż ogrodzeń systemowych innych producentów.

 

Roboty rozbiórkowe

 

Roboty kanalizacyjne i odwodnieniowe (budowa):

 • kolektory i przykanaliki,
 • studnie rewizyjne i wpustowe,
 • drenaże.

 

Konstrukcje stalowe (wykonawstwo i montaż):

 • hale,
 • wiaty,
 • zadaszenia parkingów,
 • wyroby ślusarskie na zamówienie (bariery, poręcze, drabiny i inne).

 

Prefabrykacja elementów betonowych i żelbetowych (wykonawstwo i montaż)

 • słupy, belki stropowe i fundamenty żelbetowe,
 • płyty żelbetowe,
 • pale żelbetowe,
 • betonowe i żelbetowe płyty elewacyjne,
 • płyty drogowe,
 • ściany oporowe do kruszyw,
 • nietypowe elementy betonowe i żelbetowe.

 

Kompleksowe wykonanie obiektów przemysłowych i inżynierskich, w tym m.in.:

 • roboty elektryczne,
 • roboty instalacyjne,
 • monitoring i systemy telewizji przemysłowej,
 • oświetlenie wewnętrzne obiektów i oświetlenie terenu,
 • automatyka bram,
 • instalacje specjalistyczne (w tym m.in. systemy wykrywania zagrożeń chemicznych),
 • roboty niestandardowe i prototypowe.

 

Projektowanie w zakresie dróg i ulic