Nietypowe i prototypowe

P1000937

Dzięki wykwalifikowanej kadrze technicznej oraz bogatemu zapleczu warsztatowemu
i sprzętowemu jesteśmy w stanie podjąć się realizacji zadań o znacznym stopniu skomplikowania, nietypowych i prototypowych.

Realizujemy projekty inżynieryjne wymagające indywidualnego podejścia i wieloletniego doświadczenia w branży budowlanej, w tym także w formule "zaprojektuj i wykonaj".

Wykonujemy specjalistyczne roboty budowlane i warsztatowe, również w warunkach trudnych, w tym m.in.:

  • renowacje obiektów i urządzeń zabytkowych (latarnie, hydranty itp.),
  • prace w studniach i komorach,
  • prace budowlane na terenie oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci,
  • obiekty inżynierskie prototypowe, np. zastawki, komory, przepompownie,
  • drogi techniczne na terenie składowisk odpadów,
  • dorabianie uszkodzonych i brakujących mechanizmów, części i urządzeń,
  • bramy przesuwne samonośne o dużych rozpiętościach,
  • awaryjne podparcie wiaduktów w ciągu Estakady Katowickiej w Poznaniu.

Przykładowe realizacje:

Renowacja zabytkowego żurawia kolejowego

Remont i renowacja zabytkowych hydrantów dla Miasta Poznania

Wykonanie i renowacja ozdobnych "Lwich zdrojów" na Starym Rynku w Poznaniu

Renowacja zabytkowej latarni ulicznej

Odgruzowanie studni

Budowa komory pomp w Stacji Osuszania Osadów na terenie COŚ Koziegłowach

Bramy przesuwne o dużych rozpiętościach

Projekt i budowa zastawki na terenie COŚ w Koziegłowach