Zakres usług

SONY DSC

Wykonawstwo

MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. jest firmą budowlaną z ponad trzydziestoletnią historią. Zakres świadczonych przez nas usług budowlanych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 • Roboty drogowe,
 • Roboty mostowe,
 • Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych,
 • Wykonawstwo konstrukcji stalowych,
 • Wykonawstwo konstrukcji żelbetowych,
 • Kompleksową realizację obiektów przemysłowych,
 • Roboty rozbiórkowe,
 • Zagospodarowanie terenu,
 • Projekty nietypowe i prototypowe,
 • Wszelkie roboty inżynierskie.

MUR-BET realizuje inwestycje o różnym zakresie, od dużych zadania polegających
na kompleksowej budowie obiektów przemysłowych po mniejsze zlecenia dla klientów indywidualnych.

Zaplecze Techniczne firmy stanowią:

 • warsztat ślusarsko-mechaniczny,
 • stolarnia,
 • wytwórnia konstrukcji stalowych,
 • wytwórnia konstrukcji żelbetowych
 • ark maszynowo-sprzętowy.

Zakres działalności MUR-BET:

Roboty drogowe (budowa i remonty):

 • drogi i ulice,
 • place,
 • chodniki i ścieżki rowerowe,
 • parkingi,
 • roboty ziemne,
 • zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Roboty mostowe (budowa i remonty):

 • małe mosty stalowe, żelbetowe i drewniane,
 • kładki dla pieszych (prefabrykowane i wykonywane na miejscu),
 • mury i ściany oporowe,
 • ścianki szczelne stalowe,
 • przepusty prefabrykowane żelbetowe i inne,
 • wykonawstwo, montaż i naprawa poręczy mostowych,
 • renowacja zabytkowych mostów i przepustów.

 

Konstrukcje żelbetowe i betonowe

 • hale,
 • zbiorniki (w tym do gnojowicy),
 • ławy i stopy fundamentowe,
 • ściany akustyczne.

 

Ogrodzenia (wykonawstwo i montaż):

 • z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych,
 • z drutu kolczastego,
 • z profili stalowych,
 • murowane,
 • bramy skrzydłowe i przesuwne oraz furtki z profili stalowych zamkniętych i pełnych,
 • fundamenty i cokoły ogrodzeń (wykonywane na miejscu i prefabrykowane),
 • montaż ogrodzeń systemowych innych producentów.

  

Roboty rozbiórkowe

Roboty kanalizacyjne i odwodnieniowe (budowa):

 • kolektory i przykanaliki,
 • studnie rewizyjne i wpustowe,
 • drenaże.

  

Konstrukcje stalowe (wykonawstwo i montaż):

 • hale,
 • wiaty,
 • zadaszenia parkingów,
 • wyroby ślusarskie na zamówienie (bariery, poręcze, drabiny i inne).

  

Prefabrykacja elementów betonowych i żelbetowych (wykonawstwo i montaż)

 • słupy, belki stropowe i fundamenty żelbetowe,
 • płyty żelbetowe,
 • pale żelbetowe,
 • betonowe i żelbetowe płyty elewacyjne,
 • płyty drogowe,
 • ściany oporowe do kruszyw,
 • nietypowe elementy betonowe i żelbetowe.

  

Kompleksowe wykonanie obiektów przemysłowych i inżynierskich, w tym m.in.:

 • roboty elektryczne,
 • roboty instalacyjne,
 • monitoring i systemy telewizji przemysłowej,
 • oświetlenie wewnętrzne obiektów i oświetlenie terenu,
 • automatyka bram,
 • instalacje specjalistyczne (w tym m.in. systemy wykrywania zagrożeń chemicznych),
 • roboty niestandardowe i prototypowe.

  

Projektowanie w zakresie dróg i ulic