Wykonanie dróg, parkingów i placów na terenie zakładu przemysłowego w Poznaniu

Wykonanie dróg, parkingów i placów na terenie zakładu przemysłowego w Poznaniu

MUR-BET Sp. z o.o. wykonała kompleksowy remont układu drogowego na terenie zakładu przemysłowego w Poznaniu.
W ramach realizacji zadania wykonaliśmy projekt branży drogowej dróg, parkingów
i placów oraz projekt zagospodarowania terenu. Nowy układ drogowy wyróżnia funkcjonalność oraz estetyka. Zastosowana barwiona kostka betonowa wprowadza wyraźny podział na ciągi komunikacyjne dla pieszych, drogi, parkingi i pasy rozdziału. Obecne zagospodarowanie terenu nadało terenowi zakładu nowoczesny, reprezentacyjny charakter.

Wykonanie dróg, parkingów i placów na terenie WZM S.A. w Poznaniu