Zarząd

Zarząd spółki MUR-BET

inż. Stanisław Śledziński

Prezesem Zarządu Spółki i głównym udziałowcem firmy MUR-BET jest inż. Stanisław Śledziński. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i organizacji robót w branży architektoniczno-budowlanej.
Absolwent Politechniki Poznańskiej, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał od roku 1966 zaczynając pracę w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Poznaniu. W latach 1968-1971 projektował drogi i ulice w Wojskowym Biurze Projektów Budowlanych w Poznaniu. Jako kierownik działu inwestycji i kierownik budowy obiektów mostowych w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Poznaniu, w latach 1971-1982, prowadził roboty mostowe na autostradzie Września-Konin.

Od 1982 roku prowadzi własną Firmę Drogowo-Budowlaną MUR-BET.

mgr inż. Filip Śledziński

Wiceprezesem Spółki jest mgr inż. Filip Śledziński. Absolwent Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo w specjalności Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w rodzinnej Firmie Drogowo-Budowlanej MUR-BET na stanowisku Inżyniera Budowy. Doświadczenie w branży projektowej zdobywał od 2001 r. w Wojskowym Biurze Projektów Budowlanych na stanowisku starszego asystent projektanta. Od 2002 r. prowadzi własne biuro projektów branży drogowej w ramach MUR-BET Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Sp. z o.o.

inż. Paweł Śledziński

Drugim Wiceprezesem Spółki jest inż. Paweł Śledziński. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Lingwistyka stosowana. Ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2009 r.) oraz Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, zdobywając tytuł specjalisty ds. BHP (2010 r.).

Od 2007 r. wiceprezes MUR-BET Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Sp. z o.o.